गीता रहस्य (मराठी) – 2020

गीता रहस्य श्रीमान अनंत शेष दास एवं श्रीमती सुंदरी देवी दासी के द्वारा गीता की मूलभूत उपयोगी शिक्षाएं, उन व्यक्तियों के लिए जो रोज़ अपनी…

गीता सार (मराठी) – 2020

गीता सार कोर्स (Marathi) भग्वद्गीतेमधील सखोल आणि व्यावहारिक ज्ञान सुलभ रित्या समजून घेण्यासाठी ऑनलाईन कोर्स, विशेषतः अशा व्यक्तींसाठी बनवलेला जे रोजच्या धकाधकीतील जीवनात आध्यात्मिक, वैयक्तिक…